Warning: Undefined array key "options" in /www/wwwroot/acodex.co/wordpress/carcoloni/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ชีวิตที่ง่ายกว่า

สำหรับร่มรถยนต์ CarColoni รุ่น Auto และ Semi Auto

ขาตั้งสนาม

สามารถพกพาไปไหนก็ได้ ใช้งานสะดวก สามารถใช้งานเป็น

เต็นท์สนาน  สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งได้

ติดตั้งง่าย

ด้วยการออกแบบด้ามจับของตัวร่มให้สามารถสอดกับตัวขาตั้งได้เลย เพื่อการใช้งานที่ง่ายที่สุด

พร้อมสำหรับทุกกิจกรรม